Müşterilerimiz ile iş birliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz. Ayrıca, ​Merkez Bankası tarafından yayınlanan ​sektörel bilgileri​​ kullanarak kontrol ve yeterlilik konularında öneriler sunuyoruz. Müşterilerimizin büyüklüklerine göre ve bulundukları sektöre ilişkin bilgi ve deneyime sahip uzman eki​bimizle denetim hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra, finansal raporlama standartları ile ilgili yenilik ve değişiklikler hakkında duyurular yayınlıyor, mesleki seminerler ve organizasyonlarla müşterilerimizin güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz.

 • Muhasebe Denetimi
 • Bilanço ve Gelir Tablosu Denetimi
 • Vergi Denetimi
 • Mali Analiz, Muhasebe ve SGK Denetimi
 • Özel Amaçlı Denetim Raporları
 • Suistimal ve Hata İnceleme
 • İç Kontrol,
 •  Bordrolama işlemlerinin denetimi ve kontrolü,
 • İzin, ücret, prim ve diğer hususlar mevzuat bağlamında değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • İşveren maliyetlerinin azaltılması hususunda çalışmalar yapmak ve yönlendirici raporlar hazırlamak.
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti.
 • Sermayeye eklenebilir iç kaynakların tespiti.