Muhasebe hizmetlerimiz kapsamında şirketlerin yasal defterlerini ve finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutuyor, gerektiğinde ilgili mercilere sunuyoruz. 

  • Geçmiş mali yıl vergi riskleri analizleri,
  • Vergi mevzuatı ve teşvik mevzuatı çerçevesinde , vergi riski, vergi avantajı analizleri,
  • Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması,
  • Stopaj, KDV iadesi raporları, sermaye  tespit ve sermaye artırım raporlarının hazırlanması.
  • Devlet Teşvikleri – Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
  • Vergi Planlaması
  • Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye
  • KDV Hizmetleri ve KDV İadeleri